ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 456 listings

นายชัยวัฒน์ ภิรมย์กล่ำ

สาขา/หลักสูตร:

การใช้วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี Opital 3D Scanner,การควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี Otical Scanner

Phone: 081-5627896

นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์

สาขา/หลักสูตร:

การนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมาย,กฎหมายควรรู้เรื่องกับการจ้างงานของคนต่างด้าวและการจ้างแรงงานต่างด้าว

Phone: 089-9640765

นายสมพร โพธิ์งาม

สาขา/หลักสูตร:

ความปลอดภัยในการทำงาน,ช่างฝีมือเบื้องต้น,งานเชื่อมและทดสอบ

Phone: 092 959 5972