ระบุคำค้นหา เช่น : อาหาร, เครื่องดื่ม, ช่างไฟฟ้า

ฐานข้อมูลทั้งหมด 456 listings

นายขจรศักดิ์ อัมพรมหา

สาขา/หลักสูตร:

การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา/เชื้อราบิวเวอเรีย,กับดักแมลงวันผลไม้

Phone: 089-5056860

นายอภิชาติ ภารมงคล

สาขา/หลักสูตร:

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์,การผลิตและการใช้น้ำส้มควันไม้

Phone: 038-027916

นายวนาสัณฑ์ วรรณโสภณ

สาขา/หลักสูตร:

การใช้วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี Opital 3D Scanner,การควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี Otical Scanner

Phone: 086-520-8211

นายวิหาญ สุวรรณราย

สาขา/หลักสูตร:

การผลิตปุ๋ยหมักชนิดแห้ง/ชนิดน้ำ,การตรวจวิเคราะห์ดิน,ทำกับดักแมลงวันผลไม้,การผสมปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนผลิต

Phone: 088-2119434

นายปรีชา ประธาน

สาขา/หลักสูตร:

ช่างยนต์,ช่างเครื่อง,ระบบหัวฉีด,เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินทุกชนิด

Phone: 062 7945378